Maatwerktraject netwerk dementie Twente

Inleiding

Netwerk dementie Twente was het eerste netwerk dat en aanvraag voor een maatwerktraject indiende. Hun aanvraag voor het traject ‘Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!’ is op 30 mei 2023 goedgekeurd door de toetsgroep.

Doel

Het maatwerktraject heeft als doel om het casemanagement dementie in het netwerk zo te organiseren dat het voor nu en naar de toekomst toe beschikbaar en van een zo goed mogelijke kwaliteit blijft voor mensen met dementie en hun naasten. Er wordt een eenduidige visie en werkwijze uitgewerkt. Vervolgens wordt de coördinatie van aanbod en inzet van casemanagement dementie regionaal uitgewerkt en vormgegeven. De zorgstandaard dementie vormt het kader waar van uitgegaan wordt.

Verloop

Het traject is gestart in juni 2023 en heeft een looptijd van 1 jaar. Tussentijds heeft het netwerk al twee voortgangsrapportages uitgebracht.


Contact

Wil je meer weten, of heb je een vraag? Neem contact op met:

Ine Bonke: i.bonke@dementietwente.nl of 06 34 35 12 36
Loes Heerts: l.heerts@dementietwente.nl of 06 10 26 80 38