Zorgstandaard Dementie: bijeenkomsten 2024

Dit jaar zijn er in het kader van de Zorgstandaard Dementie een aantal mooie leerbijeenkomsten georganiseerd. Ook staan er nog

Nieuw bestuurslid DNN

Hallo allemaal, ik ben Loes van de Voort, een “Echt Limburgs Maedje” (meisje), geboren en getogen in Roermond. Ik ben

Visie van DNN op regionale netwerken

De visie van DNN op regionale netwerken dementie beschrijft de gewenste situatie voor de organisatie, vormgeving en invulling van de

Groen licht voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân

De aanvraag voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân is goedgekeurd. Het gaat om een traject om de warme overdracht

Inzien maatwerktrajectaanvragen

De regionale netwerken dementie kunnen bij DNN ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan

Nieuwe programmamanager

Dag, ik ben Sigrid Witzenburg en per 19 juni ‘23 begonnen als programmamanager bij DNN. Ik ben getrouwd met Jan

De Zelfscan Zorgstandaard Dementie

In het kader van het implementatieprogramma van de Zorgstandaard Dementie (ZSD) is een handig instrument voor netwerkcoördinatoren ontwikkeld om eenvoudig

Eerste maatwerktraject toegekend

Op 30 mei is door de toetsgroep van het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie het eerste ingediende maatwerktraject goedgekeurd en toegekend.

Notitie over casemanagement dementie overhandigd aan dementierapporteur

Op dinsdag 6 juni vond de leerbijeenkomst ‘Casemanagement: zo kan het’ plaats in het historische Paushuize te Utrecht. Tijdens deze

Notitie casemanagement dementie

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkcoördinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer

Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie vervangt Dementiezorg voor Elkaar

Bij de zorg voor de mens met dementie en zijn of haar naasten gaat het om ondersteuning op het juiste

Onderzoek naar samenwerking in de dementiezorg: regionale netwerken aan zet

Op Skipr stond een artikel over onderzoeksresultaten over de samenwerking in de dementiezorg. Belangrijke conclusies voor de regionale netwerken. Regionale

Start uitvoering “Implementatie zorgstandaard dementie”

23 maart 2023 Inleiding Op 23 maart is de échte start van de implementatie van de zorgstandaard dementie. Het ministerie

Dementieinkaart.nl is live

Dementie in kaart is een nieuwe website met geanonimiseerde data over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het

Landelijk coördinator implementatie zorgstandaard

Graag stel ik me hierbij aan jullie voor in de nieuwe functie van landelijk coördinator voor de implementatie van de