Maatwerktrajecten: de stand van zaken

Sinds 2023 is het mogelijk voor netwerken dementie om ondersteuning en begeleiding op maat aan te vragen voor verbetertrajecten die

Hoe gaat het met het maatwerktraject van Twente?

Vorig jaar diende Netwerk Dementie Twente als eerste een maatwerktraject in. Het traject heeft als doel om casemanagement dementie in

Waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond

Netwerk Dementie West-Brabant heeft groen licht gekregen om te starten met hun maatwerktraject Waardige zorg voor mensen met dementie en

Een verkort maatwerktraject aanvragen

DNN heeft geconstateerd dat sommige netwerken graag een maatwerktraject willen indienen, maar niet tot een aanvraag komen door tijdgebrek voor

Goede samenwerking tussen casemanagers dementie in Gooi- en Vechtstreek

De maatwerktrajectaanvraag van Netwerk Dementie Gooi- en Vechtstreek is deze maand goedgekeurd. Het netwerk gaat binnenkort aan de slag om

Netwerk Dementie Eindhoven gaat aan de slag met informatievoorziening

Deze maand zijn er drie maatwerktrajectaanvragen goedgekeurd door de toetsgroep. De aanvraag van Netwerk Dementie Eindhoven is daar een van.

Vier regionale dementienetwerken slaan de handen ineen

Dementienetwerken Noord-Holland Noord, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland slaan de handen ineen voor jonge mensen met dementie. Gezamenlijk hebben deze netwerken

Zorgstandaard Dementie: bijeenkomsten 2024

Dit jaar zijn er in het kader van de Zorgstandaard Dementie een aantal mooie leerbijeenkomsten georganiseerd. Ook staan er nog

Nieuw bestuurslid DNN

Hallo allemaal, ik ben Loes van de Voort, een “Echt Limburgs Maedje” (meisje), geboren en getogen in Roermond. Ik ben

Visie van DNN op regionale netwerken

De visie van DNN op regionale netwerken dementie beschrijft de gewenste situatie voor de organisatie, vormgeving en invulling van de

Groen licht voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân

De aanvraag voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân is goedgekeurd. Het gaat om een traject om de warme overdracht

Inzien maatwerktrajectaanvragen

De regionale netwerken dementie kunnen bij DNN ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan

De Zelfscan Zorgstandaard Dementie

In het kader van het implementatieprogramma van de Zorgstandaard Dementie (ZSD) is een handig instrument voor netwerkcoördinatoren ontwikkeld om eenvoudig

Eerste maatwerktraject toegekend

Op 30 mei is door de toetsgroep van het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie het eerste ingediende maatwerktraject goedgekeurd en toegekend.

Notitie over casemanagement dementie overhandigd aan dementierapporteur

Op dinsdag 6 juni vond de leerbijeenkomst ‘Casemanagement: zo kan het’ plaats in het historische Paushuize te Utrecht. Tijdens deze

Notitie casemanagement dementie

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkcoördinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer

Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie vervangt Dementiezorg voor Elkaar

Bij de zorg voor de mens met dementie en zijn of haar naasten gaat het om ondersteuning op het juiste

Onderzoek naar samenwerking in de dementiezorg: regionale netwerken aan zet

Op Skipr stond een artikel over onderzoeksresultaten over de samenwerking in de dementiezorg. Belangrijke conclusies voor de regionale netwerken. Regionale

Start uitvoering “Implementatie zorgstandaard dementie”

23 maart 2023 Inleiding Op 23 maart is de échte start van de implementatie van de zorgstandaard dementie. Het ministerie

Dementieinkaart.nl is live

Dementie in kaart is een nieuwe website met geanonimiseerde data over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het