Verbinden de regionale praktijk

We verbinden de regionale praktijk van zorg en ondersteuning met landelijke ontwikkelingen en beleid. We stimuleren dat de stem van de lokale en regionale netwerken gehoord wordt en geven gevraagd en ongevraagd advies over het landelijk beleid rondom dementiezorg en -ondersteuning. We vertalen beleid en ontwikkelingen naar de praktijk en faciliteren netwerken bij de uitvoering hiervan.

Om de netwerken te faciliteren, hebben wij een aantal visiedocumenten en handreikingen opgesteld. 

In 2022 heeft VWS een subsidie toegekend voor de implementatie van de zorgstandaard dementie. DNN is penvoerder van dit project. Het werkplan is hier te vinden.

Zo hebben wij in 2020 een plan van aanpak geschreven voor de verdere ontwikkeling van de dementiestrategie, met de focus op de verdere professionalisering en ontwikkeling van de regionale netwerken voor dementiezorg. Dit sluit aan bij de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van VWS. In augustus 2021 is vervolgens een subsidie toegekend voor de verdere ontwikkelingen van DNN en het versterken van de regionale netwerken: projectplan Professionaliseren en uitbouwen van DNN.

Sinds die tijd zijn wij met alle regionale netwerken aan de slag om de volgende thema’s verder uit te werken:

  • Steun bij leven met dementie
  • Implementatie zorgstandaard
  • Register Dementiezorg en Ondersteuning
  • Organisatie van netwerken
  • Informatie