Onze organisatie

DNN heeft een bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden afkomstig uit de netwerken dementie in Nederland. Het bestuur heeft ondersteuning van twee programmamanagers, een beleidsmedewerker en een officemanager.

Daarnaast heeft DNN een coördinatorenraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten netwerken dementie en komt minimaal twee keer per jaar bijeen. In de coördinatorenraad worden veel inhoudelijke onderwerpen besproken. Netwerkcoördinatoren delen informatie met elkaar en het bestuur kan advies vragen over relevante zaken.

Voor de volgende coördinatorenraad en andere bijeenkomsten bekijk de agenda.

Hansje Pontier

voorzitter

(Ketenzorg Dementie Midden Holland)

Marian Salari

Lisette Dickhoff-Evers

(Hulp bij Dementie Noord-Limburg)

Corrie de Koning

Esther Otten

(Dementie Gelderse Vallei)

Loes van de Voort

(Hulp bij Dementie Midden Limburg)

Sigrid Witzenburg

Programmamanager

Tjitske Binkhorst

Programmamanager