DNN heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zes bestuursleden afkomstig uit de netwerken dementie in Nederland. Het bestuur wordt ondersteund door twee programmamanagers en een officemanager.

Daarnaast heeft DNN een coördinatorenraad. Deze wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de bij DNN aangesloten netwerken dementie en komt tenminste twee keer per jaar bijeen. In de coördinatorenraad worden veel inhoudelijke onderwerpen besproken. Netwerkcoördinatoren delen informatie met elkaar en het bestuur kan advies over relevante aangelegenheden vragen.

Zie voor de volgende coördinatorenraad en andere bijeenkomsten de agenda.

IMG_6790-81

Hansje Pontier

Voorzitter
(Ketenzorg Dementie Midden Holland)

IMG_6751-74

Marian Salari

IMG_6721-69

Lisette Dickhoff-Evers

(Hulp bij Dementie Noord-Limburg)

IMG_6808-85

Corrie de Koning

foto Esther Otten

Esther Otten

(Dementie Gelderse Vallei)

Zorggroep
Hulp bij Dementie Midden Limburg 
Loes van de Voort

Loes van de Voort

(Hulp bij Dementie Midden Limburg)

IMG_6768-75

Tjitske Binkhorst

Programmamanager

Foto Sigrid (3)

Sigrid Witzenburg

Programmamanager