DNN heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zeven bestuursleden afkomstig uit de netwerken dementie in Nederland. Het bestuur wordt ondersteund door twee programmamanagers en een officemanager.

Daarnaast heeft DNN een coördinatorenraad. Deze wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de bij DNN aangesloten netwerken dementie en komt tenminste twee keer per jaar bijeen. In de coördinatorenraad worden veel inhoudelijke onderwerpen besproken. Netwerkcoördinatoren delen informatie met elkaar en het bestuur kan advies over relevante aangelegenheden vragen.

Zie voor de volgende coördinatorenraad en andere bijeenkomsten de agenda.

IMG_6790-81

Hansje Pontier

Voorzitter
(Ketenzorg Dementie Midden Holland)

IMG_6734-71

Wendela Erbrink

Secretaris
(Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe)

IMG_6788-80

Meta Vrijhoef

Penningmeester
(Dementienetwerk Zeeland)

IMG_6751-74

Marian Salari

(Netwerk Dementie Eindhoven eo)

IMG_6721-69

Lisette Dickhoff-Evers

(Hulp bij Dementie Noord-Limburg)

IMG_6808-85

Corrie de Koning

(Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland)

foto Esther Otten

Esther Otten

(Dementie Gelderse Vallei)

IMG_6768-75

Tjitske Binkhorst

Programmamanager