Implementatie zorgstandaard dementie

Hulpmiddel voor de juiste ondersteuning op het juiste moment

Dementie is een voortschrijdende ziekte met verschillende fases. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken, vragen en spelers. De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal.

Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie werkt samen met de regionale dementie netwerken in Nederland aan de implementatie van de zorgstandaard. Dit is immers een belangrijk hulpmiddel om op het juiste moment de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verleende in augustus 2022 subsidie voor dit 4-jarig programma vanuit de Nationale Dementiestrategie. Het werkplan wordt aangestuurd door Dementie Netwerk Nederland. Het doel van het programma is de zorgstandaard daadwerkelijk tot uitvoering te brengen in de praktijk. Een werkplan is leidend en wordt samen met de regionale netwerken dementie in Nederland uitgevoerd.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

1. Leerbijeenkomsten

Dementie Netwerk Nederland, Movisie en Vilans organiseren tot en met 2026 vrijwel maandelijks bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen die met de Zorgstandaard Dementie (gaan) werken. Het gaat om lerende netwerkbijeenkomsten of kennisdeelbijeenkomsten, fysiek of online. Zo kunnen regionale dementienetwerken en andere relevante partijen uit zorg en welzijn laagdrempelig kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Kennis uit deze bijeenkomsten komt beschikbaar op de website zorgstandaarddementie.nl. Planning van de bijeenkomsten is te vinden in de agenda.

2. Maatwerktrajecten

De regionale netwerken dementie kunnen ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in hun regio. Zij kunnen deze maatwerktrajecten aanvragen via een procedure die op het besloten platform van netwerkcoördinatoren van Dementie Netwerk Nederland staat. Samenwerkingspartners van regionale netwerken dementie of andere samenwerkingsverbanden die de dementiezorg of -ondersteuning willen verbeteren kunnen via hun regionale netwerk ondersteuning vragen en bespreken of zij voldoen aan de voorwaarden. Een overzicht van de regionale netwerken dementie is hier te vinden. Meer informatie over het aanvragen van de maatwerktrajecten is te vinden in deze factsheet.

3. Zelfscan

Regionale dementienetwerken kunnen met een scan toetsen in hoeverre zij al aan de Zorgstandaard Dementie voldoen. Deze scan bestaat uit een quickscan om de netwerkcoördinator een beeld te geven van het netwerk en een uitgebreidere netwerkanalyse waaraan meerdere partijen in het netwerk input kunnen geven en verbeterplannen kunnen maken. De informatie uit de quickscans wordt gedeeld op dementieinkaart.nl.

Meer informatie over de Implementatie van de Zorgstandaard Dementie vindt u op de vernieuwde website: https://www.zorgstandaarddementie.nl/. Als u op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief, of Zorgstandaard Dementie volgen op LinkedIn.