Register Dementiezorg en Ondersteuning

Online platform

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning is een online platform, waar netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs relevante data kunnen vinden van hun netwerk. Het geeft inzicht over mensen met dementie in de regio en wordt gestructureerd aan de hand van het levenspad voor mensen met dementie. Zo komt er informatie beschikbaar over de gebruikte zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun (achtergronds-)kenmerken. Ook zal er op deze website informatie te vinden zijn over de indicatoren voor de monitoring van de NDS (Nationale Dementie Strategie). Collega’s uit ieder netwerk kunnen daarmee inzien welke zorg en ondersteuning is geleverd, en op welke onderwerpen dit verschilt met de andere netwerken. Dit kan bijvoorbeeld helpen om gericht een gesprek aan te gaan met alle samenwerkingspartners in de regio. Het ministerie van VWS heeft aan ADC (Amsterdam Data Collective) en de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) de opdracht gegeven voor het doorontwikkelen van het Register Dementiezorg en Ondersteuning.

Het register DZO wordt in samenwerking met netwerkcoördinatoren ontwikkeld. Continue testen en verbeteringen zorgen dat de cijfers en het dashboard goed aansluiten bij de praktijk.