Onze achtergrond

Waar DNN voor staat

Wij zijn een onafhankelijke landelijke organisatie die, samen met de regionale netwerken, continue verbeteringen en vernieuwingen realiseert in de zorg en ondersteuning aan én met mensen met dementie en hun mantelzorgers. In 2017 opgericht door een aantal netwerkcoördinatoren met de ambitie om het leven van mensen met dementie te verbeteren en te zorgen dat zij gezien worden als mens en niet als ziekte of patiënt. Hiervoor is het van belang om de behoeften van mensen met dementie zichtbaar te maken bij onze partners en stakeholders.

Netwerkcoördinatoren kennen de regio, de samenwerking, de problemen en de goede voorbeelden. Zij weten waar de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten voldoen en waar niet. Wij zijn de partner bij het faciliteren van de netwerken. Dit kan gaan om het stimuleren van de samenwerking in de regio, het mobiliseren van mensen en middelen of het maken van een gezamenlijke agenda. Uitgangspunt blijft de eigenheid van de verschillende organisaties en van de netwerken.

Samen met de netwerken zorgen wij dat signalen en knelpunten zo nodig landelijk worden opgepakt. De netwerkcoördinatoren brengen daarbij hun kennis, ervaring en informatie uit de praktijk in.