Een maatwerktraject indienen

Regionale netwerken dementie kunnen bij DNN ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in hun regio. Deze projecten noemen wij maatwerktrajecten.

De aanvraagprocedure en precieze voorwaarden zijn te vinden op de DNN Hub, het besloten platform van netwerkcoördinatoren van DNN. Meer informatie vind je hier.

Twijfel je of heb je hulp nodig bij het opstellen van een aanvraag, neem dan contact op met Tjitske Binkhorst of met Sigrid Witzenburg. Zij kunnen ook meedenken over het aanvragen van offertes. 

Toetsgroep

Een toetsgroep komt maandelijks bij elkaar om ingediende maatwerktrajecten te beoordelen. De toetsgroep bestaat uit Alzheimer Nederland (Julie Meerveld), Dementie Netwerk Nederland (Esther Otten), VWS (Aloys Kersten, coördinator van de Nationale Dementie Strategie), Verenso (Serge Roufs), en Landelijk coördinator implementatie ZSD (Marieke van Werkhoven). Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt de offerte ondertekend door het bestuur van DNN.

Goedgekeurde maatwerktrajecten

Dementie Netwerk Twente
Lees de volledige aanvraag

De eerste aanvraag die is goedgekeurd is voor het maatwerktraject ‘Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!’ Deze aanvraag is ingediend door Dementie Netwerk Twente en op 30 mei 2023 goedgekeurd door de toetsgroep.

Netwerk Dementie Fryslân
Lees de volledige aanvraag

Het maatwerktraject ‘Verbeteren werkwijze Warme overdracht en inzetten nazorggesprek’ is ingediend door Netwerk Dementie Fryslân, en op 13 september 2023 goedgekeurd door de toetsgroep.

Dementienetwerken Noord-Holland Noord, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
Lees de volledige aanvraag

Vier regionale dementienetwerken slaan de handen ineen voor jonge mensen met dementie. Gezamenlijk hebben zij een maatwerktraject aangevraagd om de zorg, ondersteuning en begeleiding aan jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren door het vergroten van kennis en deskundigheid en door het realiseren van een passend aanbod. 

Netwerk Dementie Eindhoven
Lees de volledige aanvraag

Het maatwerktraject van Netwerk Dementie Eindhoven heeft het doel om de regionale informatievoorziening te verbeteren. Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, vooral gericht personen met dementie zelf en diens mantelzorger en in tweede instantie ook voor vrijwilligers, professionals en samenleving.

Netwerk Dementie West-Brabant
Lees de volledige aanvraag

Netwerk Dementie West-Brabant gaat aan de slag met waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond. Binnen het netwerk is er behoefte aan handvatten en een plan van aanpak hoe de professionals deze groeiende groep kan bereiken. Het netwerk richt zich vooral op het voorliggend veld, en is benieuwd waar de doelgroep behoefte aan heeft. De aangesloten gemeenten krijgen adviezen om hun beleid rondom dit thema vorm te geven en uit te voeren.

Netwerk Dementie Gooi- en Vechtstreek
Lees de volledige aanvraag

Netwerk Dementie Gooi- en Vechtstreek wil middels dit maatwerktraject een goed samenhangend en samenwerkend netwerk van casemanagers dementie (CMD) realiseren die integraal en proactief samenwerken, zodat mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere professionals/vrijwilligers een gestroomlijnd proces ervaren.