Maatwerktraject indienen

Regionale netwerken dementie

Regionale netwerken dementie kunnen bij DNN ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan de implementatie van de Zorgstandaard in hun regio. Deze projecten noemen wij maatwerktrajecten.

Netwerkcoördinatoren die de Quickscan hebben ingevuld voor hun netwerk, kunnen die resultaten gebruiken om te zien op welke vlakken er verbetering mogelijk is binnen de regio. De programmamanagers van DNN denken en kijken graag met je mee. Ook kunnen zij verder in het proces te hulp schieten, en bijvoorbeeld meedenken over het aanvragen van offertes.

De aanvraagprocedure en precieze voorwaarden zijn te vinden op de DNN Hub, het besloten platform van netwerkcoördinatoren van DNN. Ook vind je daar een lijst met adviseurs en begeleiders, antwoorden op Veelgestelde vragen. Bekijk ook ons Factsheet.

Beoordeling

Een toetsgroep komt maandelijks bij elkaar om ingediende maatwerktrajecten te beoordelen. De aanvraag moet aan een aantal vaste voorwaarden voldoen, en moet bijdragen aan de implementatie van de Zorgstandaard dementie in de regio.

De toetsgroep bestaat uit Alzheimer Nederland (Julie Meerveld), Dementie Netwerk Nederland (Esther Otten), VWS (Aloys Kersten, coördinator van de Nationale Dementie Strategie), Verenso (Serge Roufs), en Landelijk coördinator implementatie ZSD (Marieke van Werkhoven).

Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt de offerte ondertekend door het bestuur van DNN. Het netwerk kan daarna aan de slag!

Goedgekeurde maatwerktrajecten

Hieronder vind je een overzicht met de maatwerktrajectaanvragen die tot nu toe zijn goedgekeurd. Klik op de titel van het traject om de aanvraag in te zien.

Thema: Casemanagement

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

Twente

Casemanagement dementie in Twente goed geregeld

 

1 jaar

Ine Bonke
i.bonke@dementietwente.nl
06 34351236

Loes Heerts
l.heerts@dementietwente.nl
06 10268038

Gooi- en Vechtstreek

Casemanagers dementie werken goed samen in Gooi en Vechtstreek

1 jaar

Carole Groenescheij
Carole@mmck-co.nl
06 39064733     

Zuid-Holland Noord

Doorontwikkeling casemanagement dementie

1.5 jaar

Marieke Zebregs
mariekezebregs@transmuralis.nl
06 47980247

Thema: Informatievoorziening

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

Eindhoven

Informatievoorziening

 

1 jaar

Jeannette Telder
jeannettetelder@zuidzorg.nl
06 11622402

Dementie Netwerk Amsterdam (dementienetwerken Noord, Zuid, Zuidoost, Centrum, West, Nieuw-West, Oost)

Dementieportaal voor Amsterdam

7 maanden

Rikke Komen
rikkekomen@smend.nl

Thema: Dementie op jonge leeftijd

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

Noord-Holland Noord, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland

Jonge mensen met dementie

 

2 jaar

Nicole de Reuver
info@enblocadvies.nl

 

Zuid-Holland Noord

Regionaal zorgpad/-programma Dementie op jonge leeftijd Zuid-Holland

8 maanden

Marieke Zebregs
mariekezebregs@transmuralis.nl
06 47980247

Drenthe

Maatschappelijke businesscase – dementie op jonge leeftijd ‘door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt’

4 maanden

Rika Roffelsen
netwerk@dementiedrenthe.nl
06 21100235

Thema: Mensen met dementie met een migratieachtergrond

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

West-Brabant

Waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond

1 jaar

Margo Emmen
margo.emmen@wijzijn.nl
06 41440367

Drenthe

Behoeftepeiling dagactiviteiten en daginvulling van inwoners met dementie en een migratieachtergrond woonachtig in de gemeente Emmen

9 maanden

Rika Roffelsen
netwerk@dementiedrenthe.nl
06 21100235

Thema: Nazorg

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

Fryslân

Verbeteren werkwijze Warme overdracht en inzetten nazorggesprek

1 jaar

Marije Effing
marije.effing@kwadrantgroep.nl
06 10918265

Thema: Opleidingen en cursussen

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

Midden-Holland

Cursus ‘Dementie, sterker verder’: een onderzoek naar implementatie en 1e effecten

9 maanden

Mathilda Bosland
mathilda@gedeeldezorgMH.nl

Thema: Organisatie

Netwerk dementie

Onderwerp

Looptijd

Contact

Midden-Kennemerland

Governance & samenwerkingsovereenkomst

8 maanden

Helma Thijssen
h.thijssen@vivazorggroep.nl

 

Verkorte voorbereidende maatwerktrajecten

Om het aanvragen van maatwerktrajecten te stimuleren en voor meer netwerken toegankelijk te maken kan vanaf 1 januari 2024 gebruik gemaakt worden van een verkort voorbereidend maatwerktraject. We weten dat het aantal uren dat netwerkcoördinatoren beschikbaar hebben voor het netwerk vaak beperkt is en dat het verkrijgen van draagvlak voor een project in een netwerk met verschillende samenwerkingspartners tijd kost en ingewikkeld kan zijn. Het doel van zo’n verkort traject is het indienen van het eigenlijke maatwerktraject.

Deze verkorte voorbereidende trajecten zijn goedgekeurd: