Maatwerktrajecten: de stand van zaken

16 april 2024

Sinds 2023 is het mogelijk voor netwerken dementie om ondersteuning en begeleiding op maat aan te vragen voor verbetertrajecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in de regio. Een toetsgroep komt maandelijks bij elkaar om ingediende maatwerktrajectaanvragen te beoordelen.

Hoeveel aanvragen zijn er ingediend?

Tot nu toe zijn er 11 maatwerktrajectaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 7 aanvragen goedgekeurd, zijn er 3 onder voorbehoud goedgekeurd, en is er 1 aanvraag geheel afgekeurd.

Als een aanvraag niet direct wordt goedgekeurd, geeft de toetsgroep tips en adviezen mee om de aanvraag zó aan te passen dat hij aan alle voorwaarden voldoet en dat hij beter uit de verf komt. Als dit gebeurt, denken de programmamanagers van DNN graag mee met het netwerk over het verbeteren van de aanvraag.

Update van Dementie netwerk Twente

De eerste aanvraag die is goedgekeurd was die van Dementie netwerk Twente, genaamd ‘Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!’. Het netwerk heeft inmiddels al twee voortgangsrapportages gepubliceerd. Die zijn inspirerend om te bekijken!

Je vindt de voortgangsrapportages en de oorspronkelijke aanvraag van dit maatwerktraject op deze pagina.

Implementatie cursus ‘Dementie, sterker verder’ voor mensen met dementie en hun naasten

De meest recente aanvraag die is goedgekeurd is die van Netwerk Dementie Midden-Holland. Na een succesvolle pilot krijgt de cursus ‘Dementie, sterker verder’ een vervolg. Het doel is om de cursus succesvol te implementeren in gemeenten Gouda, Waddinxveen-Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas.

Over de cursus
De cursus geeft informatie over dementie, de gevolgen op medisch, psychisch en sociaal gebied. Ook maakt de cursus verder wegwijs in het lokale aanbod van begeleiding en ondersteuning. De cursus is daardoor zeer geschikt in het beginstadium van dementie. Zo worden mensen met dementie en hun mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium direct goed begeleid.

Focus op drie pijlers
Tijdens het verder uitrollen van deze cursus wordt onderzoek gedaan door Trimbos. Bij dit onderzoek staan drie pijlers centraal: het professionaliseren van de cursus, het meten van de eerste effecten van de cursus en het onderzoeken van structurele financiering.

Betrokkenheid lokale professionals
Het Netwerk Dementie Midden-Holland brengt ook de sociale kaart per gemeente in beeld. Daarnaast zijn er per gemeente diverse professionals betrokken, van casemanagers, (praktijkondersteuners van de) huisartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, mantelzorgconsulenten tot welzijnsmedewerkers. Ook is er nazorg voor de deelnemers in bijvoorbeeld de vorm van een mantelzorgbijeenkomst of het Alzheimercafé. Zo bundelen we lokaal de krachten voor mensen met dementie en hun naasten. 

De maatwerktrajecten op een rij

De programmamanagers van DNN zijn met een aantal netwerken in gesprek over het aanvragen van een maatwerktraject. Er liggen mooie en belangrijke projecten in het verschiet! Wij kijken ernaar uit om in 2024 nog meer maatwerktrajecten te ontvangen en daarmee de zorgstandaard dementie nog beter te implementeren in de praktijk.

Heb je inspiratie nodig? Of ben je gewoon benieuwd naar alle goedgekeurde aanvragen? Je vindt meer informatie en een handig overzicht op de vernieuwde pagina Maatwerktrajecten. Per maatwerktraject kun je (naar thema geordend) uitgebreide informatie inzien, waaronder de aanvraag zelf, rapportages, en contactgegevens.