Uitgangspunt is dat we de mens met dementie zien als een volwaardig persoon door een integrale benadering en aandacht voor alle leefgebieden. Dit gebeurt vanaf het niet-pluisgevoel tot en met een warme overdracht naar een verpleeghuis of overlijden thuis.

Samen met de regionale dementienetwerken realiseren we een verdieping in denken over, benaderen van en werken aan steun en zorg bij dementie. Deze verdieping is gericht op aansluiting op de persoonlijke mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten.

Een programmateam bestaande uit netwerkcoördinatoren is aan de slag om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp. Zij geven verdere uitwerking aan aanpakken als de presentietheorie, positieve gezondheid, sociale benadering en een dementievriendelijke samenleving. Zij inventariseren gereedschappen en methodes om de wensen en ervaringen van mensen met dementie en hun naasten boven tafel te krijgen.