Organisatie van netwerken

Een programmateam bestaande uit netwerkcoördinatoren verdiept zich in de voorwaarden voor het versterken en borgen van netwerken dementie. Zij bespreken o.a. welke samenwerkingsafspraken hiervoor nodig zijn en hoe structurele financiering geregeld kan worden. Er zijn veel onderwerpen die hieraan raken en die het programmateam verder uitwerkt: een functiebeschrijving van de netwerkcoördinator, structurele financiering, de overlegstructuur binnen DNN, samenhang met andere netwerken en samenhang tussen de netwerkcoördinatoren en casemanagers.

Als start is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige organisatie en financiering van netwerken. Rapport organisatie en financiering van netwerken dementie.