Zorgstandaard

Zorgstandaard dementie

In 2020 is de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd door het Zorginstituut. Naast DNN hebben verschillende zorgorganisaties, belangenorganisaties van cliënten en mantelzorgers, de zorgverzekeraars en beroepsorganisaties de Zorgstandaard ondertekend. Gezamenlijk hebben zij vervolgens Henk Nies gevraagd om een implementatieplan te schrijven. Dit resulteerde in november 2021 in “Vrijheid zonder vrijblijvendheid”, Leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020”. Uit deze Leidraad blijkt de cruciale rol van de regionale netwerken dementie voor het vormgeven van de aanbevelingen uit de ZSD.

Inhoud van de Zorgstandaard

De Zorgstandaard bestaat uit 25 aanbevelingen waar de zorg voor mensen met dementie uit moet bestaan. Op www.zorgstandaarddementie.nl vind je veel informatie over werken volgens de zorgstandaard.

Programmateam implementatie zorgstandaard

Een programmateam bestaande uit netwerkcoördinatoren verdiept zich in de manier waarop de zorgstandaard in de praktijk vorm kan krijgen. Zij werken aan onderwerpen op basis van de vier hoekstenen van de Zorgstandaard: casemanagement, integraal zorgleefplan, gecoördineerde netwerkzorg en proactieve zorgplanning.

Landelijk plan

Samen met alle ondertekenaars van de Zorgstandaard werkt DNN aan een werkplan om te zorgen dat alle elementen van de Zorgstandaard Dementie in 2025 zijn  geïmplementeerd. Een kerngroep met DNN, V&VN, Alzheimer Nederland, ZN en Actiz hebben dit plan ontwikkeld. Centraal staat een vraaggerichte aanpak op maat voor ieder netwerk dementie. Netwerken kunnen individueel ondersteuning en advies aanvragen die zij nodig hebben en die bij hen past. Daarnaast zijn er landelijke en regionale bijeenkomsten ter inspiratie en om als netwerken van elkaar te leren. Bij de invulling van de bijeenkomsten staan de wensen en behoeften van netwerken centraal. Het streven is om na de zomer in 2022 te starten met de uitvoering van het plan.