Waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond

25 januari 2024

Netwerk Dementie West-Brabant heeft groen licht gekregen om te starten met hun maatwerktraject Waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Het aantal mensen met een migratieachtergrond en dementie stijgt relatief sneller dan bij autochtone Nederlanders. Binnen de regio West-Brabant zijn er ongeveer 42.000 ouderen met een migratieachtergrond van de eerste en tweede generatie. Binnen het netwerk is er behoefte aan handvatten en een plan van aanpak hoe de professionals deze groeiende groep kan bereiken.
Met dit project ondersteunt het netwerk de netwerkpartners met concrete handvatten voor verbetering. Het netwerk richt zich vooral op het voorliggend veld, en is benieuwd waar de doelgroep behoefte aan heeft. De aangesloten gemeenten krijgen adviezen om hun beleid rondom dit thema vorm te geven en uit te voeren.

Benieuwd naar de volledige aanvraag? Lees hem hier terug. Meer informatie over het traject kan opgevraagd worden bij Margo Emmen, via margo.emmen@wijzijn.nl of 06 41440367.

Spreekt het onderwerp je aan? Op 20 februari vindt er een webinar plaats met als thema ‘Hoe geef je vorm aan thema migratie in je netwerk?’. Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

Voor meer informatie over het aanvragen van maatwerktrajecten kun je terecht op de DNN Hub, een gesloten omgeving voor netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs dementie. Ook kun je met je vragen terecht bij een van de programmamanagers