Visie van DNN op regionale netwerken

26 september 2023

De visie van DNN op regionale netwerken dementie beschrijft de gewenste situatie voor de organisatie, vormgeving en invulling van de regionale netwerken. Met het vastleggen van wat een netwerk is, wil DNN bijdragen aan een heldere positie en rol van de netwerken, en aan een betere kwaliteit van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun naasten. Ook kan het een handvat zijn om binnen de netwerken in gesprek te gaan over de inrichting van het netwerk.

Lees hier de notitie ‘DNN over regionale netwerken dementie’.

Een document zoals dit is nooit statisch en moet juist in de praktijk vorm gaan krijgen. DNN stelt het daarom erg op prijs om reacties te ontvangen. Deze mogen naar: secretariaat@dementienetwerknederland.nl.