Vier regionale dementienetwerken slaan de handen ineen

5 december 2023

Dementienetwerken Noord-Holland Noord, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland slaan de handen ineen voor jonge mensen met dementie. Gezamenlijk hebben deze netwerken een maatwerktraject aangevraagd om de zorg, ondersteuning en begeleiding aan jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren door het vergroten van kennis en deskundigheid en door het realiseren van een passend aanbod.

Jonge mensen met dementie zijn onvoldoende in beeld bij verwijzers en diagnosestellers, omdat de specifieke kenmerken van deze doelgroep onvoldoende bekend zijn. Mantelzorgers zoeken ondertussen naar informatie en houvast, maar vaak tevergeefs. Op het moment dat er een diagnose is gesteld, vaak pas na jaren, zijn de verwijsmogelijkheden niet goed bekend. Enerzijds omdat de informatievoorziening niet adequaat is, anderzijds omdat er weinig voorzieningen zijn die passen bij de specifieke wensen en behoeften van de doelgroep. Tijden van dagactiviteiten sluiten niet aan bij het gezins- en werkritme van mantelzorgers en jonge mensen vinden geen gelijkgestemden in de reguliere groepen dagactiviteiten. Anderzijds vraagt de begeleiding en ondersteuning van jonge mensen met dementie en diens mantelzorger om specifieke deskundigheid.

Met dit project willen de netwerken deze problemen aanpakken. Omdat het gaat om een groep met een gering volume maar een hoge mate van complexiteit, wordt dit project bovenregionaal uitgevoerd. De mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers krijgen een belangrijke rol. Daarnaast wordt de expertise en deskundigheid van Amsta ingezet, die bezig is met de vorming van een Regionaal Expertisecentrum (REC). Dat kan gaan over het verbeteren van de informatievoorziening, maar ook over scholingen voor casemanagers of consultatie ten behoeve van huisartsen en hulpverleners in de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie.

Je kunt de aanvraag hier terugvinden. Meer informatie over het traject kan opgevraagd worden bij Nicole de Reuver via info@enblocadvies.nl.

Voor meer informatie over het aanvragen van maatwerktrajecten kun je terecht op de DNN Hub, een gesloten omgeving voor netwerkco√∂rdinatoren en ketenregisseurs dementie. Ook kun je met je vragen terecht bij een van de programmamanagers.