Start uitvoering “Implementatie zorgstandaard dementie”

23 maart 2023

23 maart 2023

Inleiding

Op 23 maart is de échte start van de implementatie van de zorgstandaard dementie. Het ministerie van VWS verleende in augustus 2022 subsidie voor dit 4-jarig programma vanuit de Nationale Dementiestrategie. Doel is de zorgstandaard daadwerkelijk tot uitvoering te brengen in de praktijk. Een werkplan is leidend en wordt samen met de regionale netwerken dementie in Nederland uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen om tot uitvoering over te kunnen gaan.

Hoe gaan we dit aanpakken?

In het werkplan zijn 3 activiteiten onderscheiden:

  1. Zelfscan
  2. Leerbijeenkomsten
  3. Maatwerktrajecten

Zelfscan

De regionale netwerken kunnen met een scan toetsen in hoeverre zij al aan de zorgstandaard dementie voldoen. De scan bestaat uit een quickscan om de netwerkcoördinator een beeld te geven van het netwerk en een uitgebreidere netwerkanalyse waaraan meerdere partijen in het netwerk input kunnen geven en verbeterplannen kunnen maken. De informatie uit de quickscans is openbaar beschikbaar op dementieinkaart.nl

Leerbijeenkomsten

In de komende 3,5 jaar vinden leerbijeenkomsten plaats om (bestaande) kennis en ervaringen te delen en te gebruiken voor verbeteringen. De onderwerpen van deze bijeenkomsten worden vastgesteld in overleg met Dementie Netwerk Nederland en zijn gerelateerd aan de zorgstandaard en de implementatie daarvan. Deze bijeenkomsten zijn zowel online als ‘live’. Kennis uit deze bijeenkomsten komt beschikbaar op de website zorgstandaarddementie.nl die daarvoor wordt aangepast. Planning van de bijeenkomsten is hier te vinden en in de agenda op de website van DNN.

Maatwerktrajecten

De regionale netwerken dementie kunnen ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in hun regio. Zij kunnen deze maatwerktrajecten aanvragen via een procedure die op het besloten platform van netwerkcoördinatoren van Dementie Netwerk Nederland staat. Samenwerkingspartners van regionale netwerken dementie of andere samenwerkingsverbanden die de dementiezorg of -ondersteuning willen verbeteren kunnen via hun regionale netwerk ondersteuning vragen en bespreken of zij voldoen aan de voorwaarden. Een overzicht van de regionale netwerken dementie is te vinden via de website van Dementie Netwerk Nederland: Regionale Netwerken

Meer informatie over het aanvragen van de maatwerktrajecten is te vinden in deze factsheet.

Startbijeenkomst

Op 23 maart worden de activiteiten gepresenteerd op de bijeenkomst van coördinatoren van Dementie Netwerk Nederland. Vanaf dat moment is het mogelijk maatwerktrajecten aan te vragen en is de eerste versie van de quickscan beschikbaar voor de netwerken.

Meer informatie is op te vragen bij de programmamanagers van Dementie Netwerk Nederland, Tjitske Binkhorst en Sharona Smit (zie de factsheet van de maatwerktrajecten) of bij de landelijk coördinator voor de implementatie van de zorgstandaard dementie, Marieke van Werkhoven, marieke.van.werkhoven@dementienetwerknederland.nl, 06-30051372.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Dementie Netwerk Nederland: Nieuwsbrief DNN