Landelijk beleid dementie

Landelijk beleid

Het aantal mensen met dementie groeit snel. Deze ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon, zijn omgeving en de samenleving. Daarom wil de overheid meer doen om dementie aan te pakken. Door nationaal en internationaal onderzoek te stimuleren. Ook wil de overheid dat mensen met dementie mee blijven doen in de samenleving. En ze moeten goede zorg en ondersteuning krijgen.

De overheid heeft in de Nationale Dementiestrategie het beleid voor de komende jaren beschreven. Eén van de uitvloeiselen daarvan is de Zorgstandaard Dementie. Om ervoor te zorgen dat de Zorgstandaard vorm krijgt in de praktijk is vervolgens de Leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020 geschreven.

Veel informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dementie/aanpak-dementie

Hieronder tref je een aantal documenten aan met belangrijke informatie over dementie en over de ondersteuning en zorg van mensen met dementie en hun mantelzorgers.