Onderzoek naar samenwerking in de dementiezorg: regionale netwerken aan zet

18 april 2023

Op Skipr stond een artikel over onderzoeksresultaten over de samenwerking in de dementiezorg. Belangrijke conclusies voor de regionale netwerken. Regionale samenwerking is essentieel om de uitdagingen nu en in de toekomst aan te kunnen. De resultaten sluiten helemaal aan bij onze speerpunten voor 2023:

  • Een duidelijke beschrijving van hoe regionale (netwerk)samenwerking eruit hoort te zien, zodat het bijdraagt aan de zorg en ondersteuning.
  • Vastleggen van de randvoorwaarden voor een netwerk. Governance, een structurele domeinoverstijgende financiering van netwerken en casemanagement zijn voor DNN belangrijke speerpunten;
  • Het formuleren van een goede beschrijving van de rol en positie van netwerkcoördinator om het netwerk optimaal te laten functioneren;
  • Beschrijven en agenderen van de randvoorwaarden voor het casemanagement zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

We zijn geen voorstander van een extra toezichthouder, de regionale netwerken moeten in positie komen en blijven.

DNN heeft een subsidie gekregen om de zorgstandaard dementie landelijk te implementeren (zie Landelijke implementatie zorgstandaard – Dementie Netwerk Nederland). Door middel van onder andere leerbijeenkomsten en maatwerktrajecten versterken we de regionale netwerken en stimuleren daarmee de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Hou ook zorgstandaarddementie.nl in de gaten voor actuele informatie over deze subsidie.