Netwerk Dementie Eindhoven gaat aan de slag met informatievoorziening

21 december 2023

Deze maand zijn er drie maatwerktrajectaanvragen goedgekeurd door de toetsgroep. De aanvraag van Netwerk Dementie Eindhoven is daar een van. Het netwerk heeft een maatwerktrajectaanvraag ingediend met als doel om de regionale informatievoorziening te verbeteren. Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, vooral gericht personen met dementie zelf en diens mantelzorger en in tweede instantie ook voor vrijwilligers, professionals en samenleving.

Een belangrijk doel is het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van de cliënten en hun mantelzorgers. Dit willen het netwerk aanpakken door alle beschikbare informatie compact weer te geven en inzichtelijk te maken. Een koppeling met het lokale veld is hierbij van essentieel belang. Ook willen ze passende informatie voor de doelgroepen toegankelijk maken: voor de cliënt en mantelzorger is het van belang dat er informatie beschikbaar is met betrekking tot ondersteunende hulpmiddelen en activiteiten en inzet in de wijk en dat de informatie gekoppeld is aan de verschillende fase van de dementie. Hierdoor kunnen mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Het bieden van informatie aan vrijwilligers en professionals over dementie en het netwerk waardoor de samenhang en de onderlinge samenwerking versterkt wordt.

De volledige aanvraag is in te zien op deze pagina. Meer informatie over het traject kan opgevraagd worden bij Jeannette Telder, de netwerkcoördinator van Netwerk Dementie Eindhoven, via jeannettetelder@zuidzorg.nl of 06 11622402.

Voor meer informatie over het aanvragen van maatwerktrajecten kun je terecht op de DNN Hub, een gesloten omgeving voor netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs dementie. Ook kun je met je vragen terecht bij een van de programmamanagers.