Jaarverslag 2023

25 april 2024

In 2023 is er veel gerealiseerd en heeft DNN een mooie groei doorgemaakt.

Een paar voorbeelden van wat we hebben gemaakt en bereikt:

  • DNN heeft in samenwerking met netwerkcoördinatoren 3 visiedocumenten opgesteld met daarin een visie op netwerken, op casemanagement en de rol van netwerkcoördinatoren.  
  • Er is een landelijke dekking van regionale netwerken dementie. Alle 66 netwerken zijn aangesloten bij DNN.
  • Er is frequent contact met en vraagbaak voor netwerkcoördinatoren.
  • Verbinding en uitwisseling gebeurt (onder meer) door bovenregionale overleggen, coördinatorenbijeenkomsten, online lunchgesprekken en programmateams.
  • DNN heeft 3 handreikingen gepubliceerd. Deze geven netwerkcoördinatoren verdiepende informatie over actuele onderwerpen.

Het volledige jaarverslag kun je hier teruglezen. Ook vind je hem onder Wat we bieden.