Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie vervangt Dementiezorg voor Elkaar

4 mei 2023

Bij de zorg voor de mens met dementie en zijn of haar naasten gaat het om ondersteuning op het juiste moment. De Zorgstandaard Dementie speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe pas je deze toe en wat heb je nodig om dit in je dagelijkse werk te kunnen gebruiken? Om men hierbij op weg te helpen is dit voorjaar het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie van start gegaan, als onderdeel van de Nationale Dementie Strategie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een kerngroep waarin ActiZ, V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk, Alzheimer Nederland, Verenso, Zorgverzekeraars Nederland, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Dementie Netwerk Nederland (DNN) zitting hebben sturen het programma. Voor de praktische uitvoering is een landelijke coördinator aangesteld, Marieke van Werkhoven, die samen met DNN zorgt dat de vaart er in blijft.

Ontdek meer over dit programma op de vernieuwde website van de Zorgstandaard Dementie. Op de website van de Zorgstandaard Dementie kun je je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Ook via de LinkedIn-pagina delen we relevante kennis en nieuwsberichten met je, en houden we je op de hoogte van alle bijeenkomsten die we samen met Movisie en Vilans organiseren voor de verschillende doelgroepen die met de zorgstandaard aan de slag willen.