Herijking van de governance & samenwerkingsovereenkomst

18 juni 2024

Het Netwerk Dementie Midden-Kennemerland start een maatwerktraject om de governance en samenwerkingsovereenkomst in de regio te herijken. Zij willen hiermee een professionaliseringsslag maken. Zo zijn op dit moment de lijnen van besluitvorming, de rollen en positie bij overleggen en partners niet duidelijk binnen het Netwerk.

Het Netwerk is ook op zoek naar versterking met andere netwerken en zoekt naar een goede en effectieve vorm van samenwerking en verbinding. De Nationale Dementie Strategie & Zorgstandaard Dementie zal daarbij als leidraad dienen. De focus ligt op de primaire zorg voor mensen met dementie. Het Netwerk wil toe naar meer zichtbare resultaten, die jaarlijks geëvalueerd zullen worden.

Het traject loopt tot december, zodat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in die maand kan worden getekend door de netwerkpartijen. Per januari 2025 zal de overeenkomst van kracht zijn.