Groen licht voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân

14 september 2023

De aanvraag voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân is goedgekeurd. Het gaat om een traject om de warme overdracht van de casemanager – bij opname van het verpleeghuis – en nazorggesprekken met de mantelzorger bij verhuizing of overlijden goed te organiseren in hun regio.

Voor integrale zorg vanuit de thuissituatie naar de woonzorglocatie is er grote behoefte aan het inzetten van een warme overdracht met bijbehorende begeleiding, waarbij inzichten in gedrag en informatie over het leven van de persoon met dementie op een juiste manier overgedragen kunnen worden. Bij overlijden thuis of bij verhuizing naar het verpleeghuis is er geen ruimte voor een nazorggesprek met de naaste en/of familie, en ook hiervoor is er voor de casemanager dementie geen eenduidige werkwijze bekend. Een nazorggesprek helpt om het zorgproces te evalueren en goed af te kunnen sluiten.

Benieuwd naar de aanvraag? Lees hem hier terug. Meer informatie over het traject kan opgevraagd worden bij Marije Effing, de netwerkcoördinator van Netwerk Dementie Fryslân, via marije.effing@kwadrantgroep.nl of 06 10918265.

Voor meer informatie over het aanvragen van maatwerktrajecten kun je terecht op de DNN Hub, een gesloten omgeving voor netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs dementie. Ook kun je met je vragen terecht bij een van de programmamanagers.