Startbijeenkomst: mensen met dementie met een migratieachtergrond

Praktische informatie

Organisator: Zorgstandaard Dementie
Datum: 9 januari 2024
Adres: A Beautiful Mess, Joseph Haydnlaan 2 in Utrecht