Leerbijeenkomst ‘Integraal werken: persoonsgerichte aanpak bij dementie’

Praktische informatie

Organisator: Zorgstandaard Dementie
Datum: 12 december 2023
Adres: Bartholomeus Gasthuis Utrecht (Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht)