Eerste maatwerktraject toegekend

8 juni 2023

Op 30 mei is door de toetsgroep van het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie het eerste ingediende maatwerktraject goedgekeurd en toegekend. Netwerk Dementie Twente heeft een maatwerktraject ingediend onder de titel Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!

Het maatwerktraject heeft als doel om het casemanagement dementie in het netwerk zo te organiseren dat het voor nu en naar de toekomst toe beschikbaar en van een zo goed mogelijke kwaliteit blijft voor mensen met dementie en hun naasten. Er wordt een eenduidige visie en werkwijze uitgewerkt. Vervolgens wordt de coördinatie van aanbod en inzet van casemanagement dementie regionaal uitgewerkt en vormgegeven. De zorgstandaard dementie vormt het kader waar van uitgegaan wordt.
We zijn benieuwd naar de manier van werken die ontwikkeld wordt, mede op basis van de goede voorbeelden elders in het land.

Meer informatie over het traject kan opgevraagd worden bij de netwerkcoördinatoren van Netwerk Dementie Twente, Loes Heerts, l.heerts@dementietwente.nl, 06-10268038 of Ine Bonke, i.bonke@dementietwente.nl, 06-34351236.

Voor meer informatie over het aanvragen van maatwerktrajecten kun je terecht bij Dementie Netwerk Nederland, kijk op deze factsheet.

Voor meer informatie over het programma voor de implementatie van de zorgstandaard dementie zie de website zorgstandaarddementie.nl of de LinkedIn-pagina Zorgstandaard Dementie.