Dementieportaal voor Amsterdam

3 juli 2024

In Amsterdam mist begrijpelijke en eenduidige publieksinformatie voor mensen met dementie, naasten en professionals. Met het maatwerktraject ‘Dementieportaal voor Amsterdam’ willen de netwerken van Amsterdam (Noord, Zuid, Zuidoost, Centrum, West, Nieuw-West, en Oost) de informatievoorziening verbeteren, zodat de mensen uit de doelgroepen op een laagdrempelige manier de weg kunnen vinden naar zorg- en ondersteuning in de wijk, waardoor de zelfredzaamheid wordt versterkt.

Eén pakkend voorbeeld van een leidinggevende uit het sociale domein: “Mijn moeder woont in Amsterdam en heeft een paar maanden geleden de diagnose dementie gekregen. Ik wil een aantal dingen graag zelf regelen, samen met mijn moeder. Maar we krijgen geen zicht op het aanbod in de buurt en wat ik als mantelzorger kan doen om haar te ondersteunen. Ik kom er nu pas achter hoe versnipperd alles is. Als mij dit al niet lukt, hoe doen al die andere mantelzorgers in Amsterdam dit dan?

De netwerken pakken het project op de volgende manier aan:

  1. Behoeften ophalen bij mensen met dementie, mantelzorgers en professionals
  2. Ophalen en in kaart brengen van het structurele formele en informele aanbod zorg en ondersteuning voor mensen met dementie (en hun naasten) op stedelijk/ stadsdeel/ buurt/ wijkniveau, met daarnaast links naar algemene landelijk gebundelde informatie over dementie.
  3. Ontwikkelingen logo en huisstijl voor het Dementie Netwerk Amsterdam.
  4. Ontwikkelen van het dementieportaal/website met zoekfunctie, waarbij we uitgaan van de wensen vanuit onze doelgroepen.
  5. Bekendmaking en verspreiding/promotie van de website.
  6. Inrichten van de borging (governance).
  7. In de toekomst kan deze website mogelijk ook ondersteunen bij het inrichten van een stedelijke aanmeldroute voor casemanagement.


Benieuwd naar de volledige aanvraag? Je vindt hem hier.