De Zelfscan Zorgstandaard Dementie

16 juni 2023

In het kader van het implementatieprogramma van de Zorgstandaard Dementie (ZSD) is een handig instrument voor netwerkcoördinatoren ontwikkeld om eenvoudig te checken hoe jouw netwerk ervoor staat. Hoe doet jouw netwerk het als het gaat om het verlenen van zorg en ondersteuning? En wil je graag weten van welke netwerken jij wat kan leren om jullie aanpak nog beter te maken? De Zelfscan ZSD kan jouw netwerk hierbij helpen. De Zelfscan bestaat uit een Quickscan en een Netwerkanalyse.

De Quickscan ZSD kun je invullen om te ontdekken op welke onderdelen er in jouw netwerk al wordt gewerkt volgens de Zorgstandaard Dementie en op welke punten er nog ruimte voor verbetering is. De quickscan is vooral bedoeld om jaarlijks te monitoren hoe jouw netwerk ervoor staat en wordt door één persoon vanuit het netwerk ingevuld. Deze quickscan biedt de mogelijkheid om jouw netwerk te vergelijken met andere netwerken.

Naast de Quickscan ZSD is er ook een uitgebreidere Netwerkanalyse ZSD beschikbaar waarmee je de partijen binnen je eigen netwerk kunt bevragen. De Netwerkanalyse ZSD kan door meerdere personen (netwerkbreed) worden ingevuld. Dit biedt de mogelijkheid om over verschillen en overeenkomsten binnen jouw netwerk in gesprek te gaan. Vul de Quickscan ZSD snel in voor een beeld van je netwerk en gebruik de Netwerkanalyse ZSD voor verdieping in je eigen netwerk.

Invullen Quickscan en Netwerkanalyse
Op 15 juni hebben alle netwerkcoördinatoren dementie per mail inloggegevens gekregen voor de website www.dementieinkaart.nl. Door op ‘Zorgstandaard’ te klikken kom je bij het Inlogportaal terecht. Zij kunnen daarmee de quickscan invullen en voor het invullen van de netwerkanalyse uitnodigingen versturen binnen het eigen netwerk.

Ben je netwerkcoördinator en heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met het secretariaat van DNN (secretariaat@dementienetwerknederland.nl)