Het is zover, we gaan live met…..

De DNN Hub! Zo heet ons nieuwe systeem waar de netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs elkaar kunnen opzoeken, vragen kunnen stellen en zaken kunnen delen. Als je kijkt naar de definitie van ‘hub’, is het een hele toepasselijke naam! Namelijk de infrastructuur van een netwerk, een knooppunt, verbindingspunt of spil. Alle netwerkcoördinatoren bedankt voor jullie suggesties voor […]

Nationaal Dementie Congres 2022 – Langer meedoen doen we samen – 31 oktober 2022

Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie: mensen met dementie zelf, naasten, mantelzorgers, onderzoekers, zorgprofessionals en beleidsmakers. U kunt naar het congres komen op locatie of het congres online volgen. Het programma op locatie duurt van 12.15 (inloop met lunch) tot 17.00 uur en vindt plaats in De Doelen te […]

Vragenlijst wet Zorg en Dwang voor mantelzorgers

Alzheimer Nederland, Iederin en Kansplus zetten een vragenlijst uit onder mantelzorgers van mensen met dementie die te maken hebben met de Wet zorg en dwang. Zij willen de ervaringen peilen. Willen jullie deze vragenlijst doorsturen naar casemanagers of andere professionals, zodat zij deze kunnen verspreiden onder mantelzorgers die te maken hebben met de Wet zorg […]

Leergang ‘Regie in regionale zorgnetwerken’ (tegen gereduceerd tarief)

Sinds een aantal jaar biedt de Erasmus Academie in samenwerking met DNN, PZNL en kennisnetwerk CVA een leergang op maat aan voor netwerkcoördinatoren. Het wordt ongeveer een keer per (anderhalf)jaar aangeboden en er start weer een nieuwe in april 2023! Je kunt je interesse laten blijken via de Erasmus Academie en dan krijg je meer […]