Zorgstandaard Dementie: bijeenkomsten 2024

Dit jaar zijn er in het kader van de Zorgstandaard Dementie een aantal mooie leerbijeenkomsten georganiseerd. Ook staan er nog drie op de planning! In 2024 gaan we door met de bijeenkomsten, maar in een iets andere vorm. De vier thema’s die centraal staan zijn: Deze thema’s zijn samengesteld door gesprekken met de netwerken. Ieder […]

Nieuw bestuurslid DNN

Hallo allemaal, ik ben Loes van de Voort, een “Echt Limburgs Maedje” (meisje), geboren en getogen in Roermond. Ik ben getrouwd met Ruud en samen hebben we twee zoons Bob (30 jaar) en Rick (29 jaar). Ik ben sportief en gedreven, mijn favoriete sport is handbal, dit doe ik al vanaf mijn 10de met op […]

Visie van DNN op regionale netwerken

De visie van DNN op regionale netwerken dementie beschrijft de gewenste situatie voor de organisatie, vormgeving en invulling van de regionale netwerken. Met het vastleggen van wat een netwerk is, wil DNN bijdragen aan een heldere positie en rol van de netwerken, en aan een betere kwaliteit van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie […]

Groen licht voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân

De aanvraag voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân is goedgekeurd. Het gaat om een traject om de warme overdracht van de casemanager – bij opname van het verpleeghuis – en nazorggesprekken met de mantelzorger bij verhuizing of overlijden goed te organiseren in hun regio. Voor integrale zorg vanuit de thuissituatie naar de woonzorglocatie is er […]

Inzien maatwerktrajectaanvragen

De regionale netwerken dementie kunnen bij DNN ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in hun regio. Meer informatie over het aanvragen van een maatwerktraject, en de bijbehorende procedure vind je vanaf nu op onze website. Ook kun je daar de aanvragen inzien van […]

Nieuwe programmamanager

Dag, ik ben Sigrid Witzenburg en per 19 juni ‘23 begonnen als programmamanager bij DNN. Ik ben getrouwd met Jan Harm en samen hebben we een dochter (Anahí 23 jaar) en zoon (Jesse 21 jaar), die beiden inmiddels studeren en buiten de deur wonen. Dat was voor ons de reden om ook nog een keer […]

De Zelfscan Zorgstandaard Dementie

In het kader van het implementatieprogramma van de Zorgstandaard Dementie (ZSD) is een handig instrument voor netwerkcoördinatoren ontwikkeld om eenvoudig te checken hoe jouw netwerk ervoor staat. Hoe doet jouw netwerk het als het gaat om het verlenen van zorg en ondersteuning? En wil je graag weten van welke netwerken jij wat kan leren om […]

Eerste maatwerktraject toegekend

Op 30 mei is door de toetsgroep van het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie het eerste ingediende maatwerktraject goedgekeurd en toegekend. Netwerk Dementie Twente heeft een maatwerktraject ingediend onder de titel Casemanagement dementie in Twente goed geregeld! Het maatwerktraject heeft als doel om het casemanagement dementie in het netwerk zo te organiseren dat het voor nu en […]

Notitie over casemanagement dementie overhandigd aan dementierapporteur

Op dinsdag 6 juni vond de leerbijeenkomst ‘Casemanagement: zo kan het’ plaats in het historische Paushuize te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben Meta Vrijhoef en Lisette Dickhoff van DNN de notitie ‘Casemanagement dementie’ overhandigd aan dementierapporteur Tamara van Ark, zodat zij het kan meenemen in haar rapportage. De notitie beschrijft de visie van DNN op […]

Notitie casemanagement dementie

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkcoördinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer hoe DNN tegen casemanagement aankijkt hoe het de gewenste situatie ziet.DNN realiseert zich dat casemanagement anders georganiseerd kan zijn in regio’s en dat daar goede redenen voor kunnen zijn. Deze notitie bevat de insteek waarmee […]