Landelijk coördinator implementatie zorgstandaard

Graag stel ik me hierbij aan jullie voor in de nieuwe functie van landelijk coördinator voor de implementatie van de zorgstandaard dementie. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dat samen met jullie als netwerken dementie doe, naast alle andere al bekende landelijke partijen. Voor mij een terugkeer naar de wereld van de dementie, waar ik […]

Subsidie toegekend

Aan de slag voor goede dementiezorg en -ondersteuningDNN krijgt een subsidie van VWS voor het stimuleren van de implementatie van de zorgstandaard dementie in de regionale netwerken. Samen met Alzheimer Nederland, V&VN, Verenso, Zorgverzekeraars Nederland en Actiz gaan we met het hiervoor ontwikkelde werkplan aan de slag. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen: Ontwikkelen […]

Het is zover, we gaan live met…..

De DNN Hub! Zo heet ons nieuwe systeem waar de netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs elkaar kunnen opzoeken, vragen kunnen stellen en zaken kunnen delen. Als je kijkt naar de definitie van ‘hub’, is het een hele toepasselijke naam! Namelijk de infrastructuur van een netwerk, een knooppunt, verbindingspunt of spil. Alle netwerkcoördinatoren bedankt voor jullie suggesties voor […]