Zuid-Holland Noord start met twee maatwerktrajecten

Het netwerk dementie Zuid-Holland Noord van Transmuralis heeft niet één, maar twee maatwerktrajectaanvragen ingediend. Zij gaan aan de slag met Doorontwikkeling casemanagement dementie en het Regionaal Zorgpad en -programma Dementie op jonge leeftijd. Doorontwikkeling casemanagement dementie Momenteel is casemanagement dementie goed geborgd in de regio. Er is voor alle mensen met dementie een casemanager beschikbaar […]

Jaarverslag 2023

In 2023 is er veel gerealiseerd en heeft DNN een mooie groei doorgemaakt. Een paar voorbeelden van wat we hebben gemaakt en bereikt: Het volledige jaarverslag kun je hier teruglezen. Ook vind je hem onder Wat we bieden.

Maatwerktrajecten: de stand van zaken

Sinds 2023 is het mogelijk voor netwerken dementie om ondersteuning en begeleiding op maat aan te vragen voor verbetertrajecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in de regio. Een toetsgroep komt maandelijks bij elkaar om ingediende maatwerktrajectaanvragen te beoordelen. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend? Tot nu toe zijn er 11 maatwerktrajectaanvragen ingediend. Hiervan […]

Hoe gaat het met het maatwerktraject van Twente?

Vorig jaar diende Netwerk Dementie Twente als eerste een maatwerktraject in. Het traject heeft als doel om casemanagement dementie in het netwerk zo te organiseren dat het voor nu en naar de toekomst toe beschikbaar en van een zo goed mogelijke kwaliteit blijft voor mensen met dementie en hun naasten. Het traject loopt nu al […]

Waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond

Netwerk Dementie West-Brabant heeft groen licht gekregen om te starten met hun maatwerktraject Waardige zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond. Het aantal mensen met een migratieachtergrond en dementie stijgt relatief sneller dan bij autochtone Nederlanders. Binnen de regio West-Brabant zijn er ongeveer 42.000 ouderen met een migratieachtergrond van de eerste […]

Een verkort maatwerktraject aanvragen

DNN heeft geconstateerd dat sommige netwerken graag een maatwerktraject willen indienen, maar niet tot een aanvraag komen door tijdgebrek voor de voorbereidingen en voor overleg binnen het netwerk. Daarom is het nu mogelijk dat netwerkcoördinatoren een verkort maatwerktraject aanvragen als voorbereiding op (de aanvraag van) een maatwerktraject. Zo wordt de netwerkcoördinator ondersteund en op gang […]

Goede samenwerking tussen casemanagers dementie in Gooi- en Vechtstreek

De maatwerktrajectaanvraag van Netwerk Dementie Gooi- en Vechtstreek is deze maand goedgekeurd. Het netwerk gaat binnenkort aan de slag om een goed samenhangend en samenwerkend netwerk van casemanagers dementie (CMD) te realiseren die integraal en proactief samenwerken, zodat mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere professionals/vrijwilligers een gestroomlijnd proces ervaren. Aan de hand van een […]

Netwerk Dementie Eindhoven gaat aan de slag met informatievoorziening

Deze maand zijn er drie maatwerktrajectaanvragen goedgekeurd door de toetsgroep. De aanvraag van Netwerk Dementie Eindhoven is daar een van. Het netwerk heeft een maatwerktrajectaanvraag ingediend met als doel om de regionale informatievoorziening te verbeteren. Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in diverse […]

Vier regionale dementienetwerken slaan de handen ineen

Dementienetwerken Noord-Holland Noord, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland slaan de handen ineen voor jonge mensen met dementie. Gezamenlijk hebben deze netwerken een maatwerktraject aangevraagd om de zorg, ondersteuning en begeleiding aan jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren door het vergroten van kennis en deskundigheid en door het realiseren van een passend aanbod. Jonge […]

Zorgstandaard Dementie: bijeenkomsten 2024

Dit jaar zijn er in het kader van de Zorgstandaard Dementie een aantal mooie leerbijeenkomsten georganiseerd. Ook staan er nog drie op de planning! In 2024 gaan we door met de bijeenkomsten, maar in een iets andere vorm. De vier thema’s die centraal staan zijn: Deze thema’s zijn samengesteld door gesprekken met de netwerken. Ieder […]