Notitie casemanagement dementie

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkcoördinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer hoe DNN tegen casemanagement aankijkt hoe het de gewenste situatie ziet.DNN realiseert zich dat casemanagement anders georganiseerd kan zijn in regio’s en dat daar goede redenen voor kunnen zijn. Deze notitie bevat de insteek waarmee […]

Onderzoek naar samenwerking in de dementiezorg: regionale netwerken aan zet

Op Skipr stond een artikel over onderzoeksresultaten over de samenwerking in de dementiezorg. Belangrijke conclusies voor de regionale netwerken. Regionale samenwerking is essentieel om de uitdagingen nu en in de toekomst aan te kunnen. De resultaten sluiten helemaal aan bij onze speerpunten voor 2023: We zijn geen voorstander van een extra toezichthouder, de regionale netwerken […]

Start uitvoering “Implementatie zorgstandaard dementie”

23 maart 2023 Inleiding Op 23 maart is de échte start van de implementatie van de zorgstandaard dementie. Het ministerie van VWS verleende in augustus 2022 subsidie voor dit 4-jarig programma vanuit de Nationale Dementiestrategie. Doel is de zorgstandaard daadwerkelijk tot uitvoering te brengen in de praktijk. Een werkplan is leidend en wordt samen met […]

Dementieinkaart.nl is live

Dementie in kaart is een nieuwe website met geanonimiseerde data over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het is bedoeld om bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Veel van deze informatie is ook per regio beschikbaar en geeft regionaal aanknopingspunten voor […]

Landelijk coördinator implementatie zorgstandaard

Graag stel ik me hierbij aan jullie voor in de nieuwe functie van landelijk coördinator voor de implementatie van de zorgstandaard dementie. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dat samen met jullie als netwerken dementie doe, naast alle andere al bekende landelijke partijen. Voor mij een terugkeer naar de wereld van de dementie, waar ik […]

Subsidie toegekend

Aan de slag voor goede dementiezorg en -ondersteuningDNN krijgt een subsidie van VWS voor het stimuleren van de implementatie van de zorgstandaard dementie in de regionale netwerken. Samen met Alzheimer Nederland, V&VN, Verenso, Zorgverzekeraars Nederland en Actiz gaan we met het hiervoor ontwikkelde werkplan aan de slag. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen: Ontwikkelen […]