Zorgstandaard Dementie: bijeenkomsten 2024

15 november 2023

Dit jaar zijn er in het kader van de Zorgstandaard Dementie een aantal mooie leerbijeenkomsten georganiseerd. Ook staan er nog drie op de planning! In 2024 gaan we door met de bijeenkomsten, maar in een iets andere vorm. De vier thema’s die centraal staan zijn:

  • Mensen met een migratieachtergrond
  • Samenwerken in het sociaal domein
  • Zinvolle daginvulling
  • Samenwerken in netwerken

Deze thema’s zijn samengesteld door gesprekken met de netwerken. Ieder kwartaal wordt er gestart met een startbijeenkomst voor netwerkco√∂rdinatoren, en wordt afgesloten met een focusweek, die bedoeld is voor een bredere doelgroep. In dit nieuwsbericht op de website van Zorgstandaard Dementie lees je uitgebreidere informatie.

Op 9 januari is de startbijeenkomst voor het eerste thema ‘Mensen met een migratieachtergrond’. Meld je aan via de website van Zorgstandaard Dementie.

De groep mensen met een migratieachtergrond vormt een van de drie specifieke doelgroepen van de Zorgstandaard. Migranten met een niet-westerse achtergrond hebben drie tot vier keer meer kans om dementie te ontwikkelen dan autochtone Nederlanders. Dit vraagt om een cultuursensitieve aanpak. Daarom willen wij in samenwerking met Pharos, het experticecentrum voor gezondheidsverschillen, netwerken meer toerusten op dit onderwerp. Daarbij zullen vraagstukken als (vroeg)signalering, mantelzorg-ondersteuning en netwerkversterking worden betrokken.