Wij hebben als missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Wij staan voor een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg aan én in overleg met mensen met dementie en hun naasten in de regionale dementienetwerken. Wij werken vanuit de overtuiging dat het bundelen van krachten in zorg en welzijn kan leiden tot persoonsgerichte en integrale ondersteuning en zorg. Hierbij speelt de casemanager dementie een centrale en verbindende rol.

Visie

Wij richten ons op de volgende drie speerpunten:

  1. Praktijkontwikkeling en innovatie: samen met de regionale netwerken bereiken van optimale zorg en welzijn voor én met mensen met dementie en hun mantelzorgers;
  2. Netwerkversterking: meer eenduidigheid creëren in regionale samenwerking in netwerken en in casemanagement dementie;
  3. Beleidsbeïnvloeding: door gebundelde krachten een sterke positie in het landelijke veld realiseren en kritisch meedenken in beleidsontwikkeling, waarbij we namens de netwerken gesprekspartner zijn in het landelijk speelveld.