Doel van dit programma

Informatie opbouwen en beheren

Het doel van dit programma is dat mensen met dementie, hun naasten, professionals (regionale) informatie kunnen vinden over dementie en dementiezorg en -ondersteuning. Interessante onderwerpen binnen dit programma zijn de regionale websites en informatie voor mensen met dementie, hun naasten en professionals voor specifieke doelgroepen (mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, jonge mensen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden).

Het programmateam bestaande uit netwerkcoördinatoren werkt aan informatie over het opbouwen en beheren van een website voor een netwerk dementie, de vindbaarheid van informatie en aanvullende informatie voor bijzondere doelgroepen.