Het doel van dit thema is dat mensen met dementie, hun naasten, professionals (regionale) informatie kunnen vinden over dementie en dementiezorg en -ondersteuning. Interessante onderwerpen binnen dit thema zijn de regionale websites en informatie voor mensen met dementie, hun naasten en professionals voor specifieke doelgroepen (mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, jonge mensen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden).

De themagroep met netwerkcoördinatoren werkt aan informatie over het opbouwen en beheren van een website voor een netwerk dementie, de vindbaarheid van informatie en aanvullende informatie voor bijzondere doelgroepen.