Notitie casemanagement dementie

25 mei 2023

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkcoördinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer hoe DNN tegen casemanagement aankijkt hoe het de gewenste situatie ziet.
DNN realiseert zich dat casemanagement anders georganiseerd kan zijn in regio’s en dat daar goede redenen voor kunnen zijn. Deze notitie bevat de insteek waarmee DNN gesprekken met landelijke partijen ingaat, en netwerkco√∂rdinatoren kan ondersteunen bij gesprekken in de regio.


Uiteraard kan iedereen reageren op dit stuk. Over ongeveer een half jaar kijken het programmateam en het bestuur er opnieuw naar en passen het zo nodig aan op nieuwe ontwikkelingen.