Persbericht Alzheimer Nederland: hulp en informatie voor mensen met dementie en mantelzorgers met migratieachtergrond

Kopie van crowd-g8ac8bab35_1920

Dementie is volksziekte nummer één. In Nederland leven 290.000 mensen met dementie.  Onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is nog veel onbekendheid met de ziekte en er wordt weinig over gesproken. Ook blijkt hulp en ondersteuning niet altijd makkelijk te vinden of aan te sluiten. Daarom lanceert Alzheimer Nederland vernieuwd informatiemateriaal via een campagne.
Lees verder


Subsidie toegekend

Aan de slag voor goede dementiezorg en -ondersteuningDNN krijgt een subsidie van VWS voor het stimuleren van de implementatie van de zorgstandaard dementie in de

Lees verder »