Dementieinkaart.nl is live

Schermafbeelding 2023-03-20 143559

Dementie in kaart is een nieuwe website met geanonimiseerde data over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het is bedoeld om bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Veel van deze informatie is ook per regio beschikbaar en geeft regionaal aanknopingspunten voor verbeteringen. Hiermee schept het ministerie van VWS de voorwaarden om de dementiezorg te verbeteren; ook Alzheimer Nederland en Dementie Netwerk Nederland (DNN) stimuleren en ondersteunen de regionale dementienetwerken om de gegevens te gebruiken en zo te werken aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten.

Dementie in kaart bevat bijvoorbeeld beschrijvende informatie over het aantal huisarts- en ziekenhuisbezoeken, het gebruik van medicatie, maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en het gebruik van langdurige zorg. Deze gegevens komen vanuit verschillende bestaande registraties en zijn hier bij elkaar gebracht; gezamenlijk zijn hiermee 260.000 mensen met dementiezorg geïdentificeerd. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Amsterdam Data Collective werken in opdracht van het Ministerie van VWS aan de ontwikkeling van Dementie in kaart.

Ook benieuwd naar de cijfers over dementie? Neem een kijkje via dementieinkaart.nl of bekijk deze infographic met een eerste greep van de inzichten die hierin mogelijk zijn!


Notitie casemanagement dementie

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkcoördinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer hoe DNN tegen casemanagement aankijkt

Lees verder »