Landelijk coördinator implementatie zorgstandaard

16 januari 2023

Graag stel ik me hierbij aan jullie voor in de nieuwe functie van landelijk coördinator voor de implementatie van de zorgstandaard dementie. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dat samen met jullie als netwerken dementie doe, naast alle andere al bekende landelijke partijen. Voor mij een terugkeer naar de wereld van de dementie, waar ik mij ook vanuit mijn persoonlijk leven en mijn hart verbonden mee voel. Mijn ervaringen uit eerdere functies, waaronder het coördineren van een dementienetwerk en het aansturen van meerdere teams van casemanagers dementie neem ik mee in de functie.
Persoonlijk heb ik ervaring met dementie door het ziekteproces van mijn moeder, en die persoonlijke ervaring heeft me nog meer doen inzien dat er nog veel winst te behalen is in de manier waarop zorg en ondersteuning voor mensen met dementie vorm gegeven wordt.
Er gebeurt al ontzettend veel goeds, maar er kan ook nog heel veel beter en daar wil ik me graag voor inzetten.

Groet,
Marieke