Symposium Cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag bij Dementie thuis

Praktische informatie

Organisator: Hogeschool Windesheim
Datum: 19 september 2023
Adres: Kunstlinie, Esplanade 10, 1315 TA Almere