DNN bijeenkomst: inspiratie – halen en brengen

13 juni 2024

Op 9 april gingen de coördinatoren van de regionale netwerken dementie met elkaar in gesprek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Utrecht. Een middag vol inspiratie, halen en brengen! Een middag met toekomstplannen, ambities en recente ontwikkelingen binnen DNN. Want wat zijn de regionale uitdagingen? Hoe kan je elkaar ondersteunen vanuit je rol? En wat is er vanuit DNN nodig om zaken landelijk aan te pakken?

Hansje Pontier begon de middag met een stand van zaken, Corrie de Koning gaf een inkijkje in de financiële situatie van DNN. Sigrid Witzenburg besprak het DNN van het afgelopen jaar en Tjitske Binkhorst stond stil bij de Implementatie Zorgstandaard. 

Met een interactieve sessie over de organisatie van de netwerken kwamen de verschillen, overeenkomsten en uitdagingen van de regionale netwerken naar voren. Vragen als ‘gebruik je de handreikingen van DNN’ en ‘hoe zijn binnen een netwerk de financiën georganiseerd’, leverden een levendige discussie op.

Met het oog op de toekomst, werden deelnemers daarnaast uitgenodigd om mee te denken en een antwoord te formuleren via Mentimeter op vragen als;

  • Wat moet DNN blijven doen voor de netwerken? ‘Verbinden’, ‘ondersteunen’, ‘kennisdeling’ werd er geantwoord. De verbindende kracht van DNN en de schaal waarop DNN opereert is zichtbaar met termen als ‘landelijke financiering’ en ‘lobby en het borgen van dementienetwerken’. En wat moet DNN extra gaan doen? Er is veel vraag naar het uitbreiden van maatwerktrajecten en om het onderwerp dementie en casemanagement stevig te agenderen.
  • Op welke onderwerpen vind je dat DNN zich landelijk moet inzetten? Van casemanagement, sociaal domein, vernieuwende zorg tot de financiering van het netwerk.

Bewegingspedagoog Job Cornelissen nam ons mee in de belevingswereld van een persoon met dementie. Met een aantal oefeningen een emotie uitbeelden en volg de bewegingen van jouw danspartner, was dit een moment vol ontspanning, een tikje ongemak en vooral plezier. Een echte energizer! 

Daarna gingen we met volle aandacht door naar de speeddate. Aan de hand van een aantal vragen wisselende deelnemers ervaringen uit. ‘Waar heb je hulp of advies bij nodig vanuit een ander regionaal netwerk?’ Maar ook verdiepende vragen of ervaringen als ‘wat het leukste moment of ervaringen was binnen je netwerk?’

Een greep uit de reacties van deelnemers: “Waardevol om elkaar te ontmoeten”.
“Veel geleerd en gelachen”. “Ik voelde verbinding en verdieping”. “Goed om te horen waarmee een collega coördinator zich mee bezig houdt”.  “We gaan met elkaar in gesprek om te kijken of we kunnen samen werken op bepaalde thema’s.” “Fijn om te horen hoe DNN zich hard maakt voor zaken op landelijk niveau. Dat zou ik nog wel meer willen zien terugkomen.”

Hoe nu verder?
We gaan aan de slag met alle reacties op de stellingen, de presentaties en speeddates. En bekijken hoe we deze opbrengsten binnen het DNN-programma een plek kunnen geven. Denk aan intervisie en aanvullende themabijeenkomsten. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Hansje: “Alle deelnemers bedankt voor deze waardevolle middag. Het is zo belangrijk om elkaar te ontmoeten om zo goed te kunnen discussiëren. We kijken uit naar volgend jaar.”