Visie van DNN op regionale netwerken

De visie van DNN op regionale netwerken dementie beschrijft de gewenste situatie voor de organisatie, vormgeving en invulling van de regionale netwerken. Met het vastleggen van wat een netwerk is, wil DNN bijdragen aan een heldere positie en rol van de netwerken, en aan een betere kwaliteit van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie […]