Groen licht voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân

De aanvraag voor het maatwerktraject van Netwerk Dementie Fryslân is goedgekeurd. Het gaat om een traject om de warme overdracht van de casemanager – bij opname van het verpleeghuis – en nazorggesprekken met de mantelzorger bij verhuizing of overlijden goed te organiseren in hun regio. Voor integrale zorg vanuit de thuissituatie naar de woonzorglocatie is er […]