Notitie casemanagement dementie

Het programmateam Zorgstandaard, het bestuur van DNN, en een aantal netwerkco√∂rdinatoren hebben bijgaand stuk over casemanagement gemaakt. Het geeft weer hoe DNN tegen casemanagement aankijkt hoe het de gewenste situatie ziet.DNN realiseert zich dat casemanagement anders georganiseerd kan zijn in regio’s en dat daar goede redenen voor kunnen zijn. Deze notitie bevat de insteek waarmee […]