Start uitvoering “Implementatie zorgstandaard dementie”

23 maart 2023 Inleiding Op 23 maart is de échte start van de implementatie van de zorgstandaard dementie. Het ministerie van VWS verleende in augustus 2022 subsidie voor dit 4-jarig programma vanuit de Nationale Dementiestrategie. Doel is de zorgstandaard daadwerkelijk tot uitvoering te brengen in de praktijk. Een werkplan is leidend en wordt samen met […]