Dementieinkaart.nl is live

Dementie in kaart is een nieuwe website met geanonimiseerde data over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het is bedoeld om bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Veel van deze informatie is ook per regio beschikbaar en geeft regionaal aanknopingspunten voor […]