Het is zover, we gaan live met…..

De DNN Hub! Zo heet ons nieuwe systeem waar de netwerkcoördinatoren en ketenregisseurs elkaar kunnen opzoeken, vragen kunnen stellen en zaken kunnen delen. Als je kijkt naar de definitie van ‘hub’, is het een hele toepasselijke naam! Namelijk de infrastructuur van een netwerk, een knooppunt, verbindingspunt of spil. Alle netwerkcoördinatoren bedankt voor jullie suggesties voor […]